Yritys

Kokenut logistiikka- ja työmaapalveluiden ammattilainen on nyt LTQ-Rakennus Oy


Joustavaa, vastuullista ja luotettavaa työmaapalvelua

LTQ-Rakennus Oy on perustettu vuoden 2020 alussa, mutta sen historia ulottuu vuoteen 2004 saakka. Osittaisjakautumisessa syntyneen LTQ-Rakennus Oy:n logistiikka- ja työmaapalvelutoiminnot olivat aiemmin osa LTQ-Partners Oy:tä, joka on toiminut pääkaupunkiseudun asiakkaiden luottokumppanina vuodesta 2004 lähtien.

 

Yli 15 vuoden kokemuksella toteutamme Helsingissä ja Uudellamaalla rakennus- ja korjaushankkeissa puhtauden- ja pölynhallintaa, työmaalogistiikkaa ja työturvallisuuspalveluita.

 

LTQ-Rakennus Oy:n toimitusjohtaja on kokenut ja pitkän linjan työmaapalveluiden ja puhtaanapitoalan asiantuntija Liisa Laakkonen, jolla on yli 35 vuoden kokemus johtotehtävistä alalla. Liisa on ollut perustamassa LTQ-Partnersia vuonna 2004 ja toiminut yrityksen toimitusjohtajana perustamisesta lähtien. Vuoden 2020 osittaisjakautumisessa Liisa siirtyi LTQ-Rakennuksen johtoon. LTQ-Rakennuksen hallituksen puheenjohtajana toimii vuorineuvos Timo U. Korhonen, jolla on vahva rakennusalan tuntemus.

 

LTQ:lle on myönnetty laaduntuottokyvyn sertifikaatti ISO 9001:2015. Sertifikaatti varmentaa, että LTQ:n laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 standardin vaatimukset.

 

Eettinen ohjeistus

Eettinen ohjeemme jakaantuu neljään tärkeään osioon: Ihmiseen, vastuulliseen työnantajatoimintaan, eettiseen yhteistyöhön ja ympäristövastuuseen.

Meille on tärkeää, että ihminen on toiminnan keskiössä ja meille työhyvinvointi on tärkeä näkökulma kaikissa henkilöstöä koskevassa päätöksenteossa. Vastuullinen työnantaja on luottamuksen arvoinen ja meille henkilöstön ja asiakkaiden luottamus, sitoutuminen ja turvallisuus ovat elintärkeitä. Tunnemme myös vastuumme ympäristövastuussa ja vaikutamme valinnoillamme ympäristön tilan paranemiseen, säilymiseen ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäisemiin.

 

Tutustu näihin tärkeisiin kohtiin ja eettiseen ohjeistukseemme tarkemmin blogikirjoituksestamme.

Arvot

 • Viemme henkilöstöämme eteenpäin
 • Olemme visionäärejä
 • Luomme vastuullista asiakaskumppanuutta, joka kestää

Osittaisjakautumisen myötä LTQ-Rakennus jatkaa vahvana alan osaajana ja suunnannäyttäjänä. Jatkamme palveluidemme kehittämistä vastaamaan rakennusalan muuttuvia ja vaativia tarpeita. Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin ja yrityksemme ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen.

 

Tutustu alta historiaamme, arvoihimme ja mitä vastuullisuus tarkoittaa meille jokapäiväisessä työssämme.

Laatupolitiikkamme

LTQ:n laatupolitiikan lähtökohtana ovat konsernin yhteiset arvot:

 1. Viemme henkilöstöämme eteenpäin
 2. Luomme vastuullista asiakaskumppanuutta, joka kestää
 3. Olemme visionäärejä

 

Meillä LTQ:lla laatu merkitsee muun muassa seuraavia asioita

 • työn jälki on hyvä ja tasainen sekä sopimuksen mukainen
 • työnjohto on hyvin tavoitettavissa ja toimii ennakoivasti
 • kaikki työt suoritetaan aina loppuun asti
 • viestintä on välitöntä ja asiakasviesteihin reagoidaan nopeasti
 • mahdolliset reklamaatiot hoidetaan nopeasti ja samasta asiasta ei synny uutta reklamaatiota
 • asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla
 • pitkäaikaiset ja tyytyväiset työntekijät
 • ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmat ovat huomioitu
 • palvelua kehitetään aktiivisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • sopimusmenetyksiä ei saa tulla huonon laadun takia

 

Mittaamme säännöllisesti, miten palvelutuotannossamme laatulupaukset toteutuvat esim. asiakas- sekä henkilöstötyytyväisyyskyselyjen
sekä sisäisten auditointien avulla. Palautteiden pohjalta kehitämme toimintaamme vastaamaan entistä paremmin asiakkaidemme muuttuvia tarpeita sekä toiveita.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on ollut meille toimintamme alusta lähtien tärkeä arvo niin ekologisesta, sosiaalisesta kuin taloudellisesta näkökulmasta. Olemme toimineet vuodesta 2004 lähtien ensin LTQ-Partners Oy:ssä ja osittaisjakautumisen myötä nyt omana yrityksenä vuodesta 2020 lähtien. Meille on alusta alkaen ollut tärkeä esimerkiksi tarjota lisäkoulutusmahdollisuuksia henkilöstöllemme, viedä palvelutoimintaa ympäristöystävällisempään suuntaan ja luoda uusia ratkaisuja tämän edistämiseksi sekä luoda elinvoimaista liiketoimintaa pitkälle ajalle työntekijöillemme.

 

Tähtäämme toiminnassamme siihen, että teemme työmme niin kestävällä tavalla kuin mahdollista, huomioiden ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen vastuumme.

Ympäristö

 • Konsernissamme (LTQ-Partners Oy ja LTQ-Rakennus Oy) on perustettu ympäristötiimi 2019. Tiimi käy läpi yrityksemme prosesseja ja toimintoja kriittisesti ympäristövastuullisuuden näkökulmasta. Tämä on tärkeää toiminnan kehittämisen kannalta, jotta voimme jatkossa vastata asiakkaidemme ympäristövastuullisuuden tarpeisiin.
 • Asiantuntijamme päivittävät omaa osaamistaan ympäristöön ja kierrätykseen liittyvien säädösten ja asetusten vaikutuksesta rakennushankkeille. Kehitämme palveluitamme jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Yhteistyökumppaniverkostomme avulla tarjoamme esimerkiksi tukea kierrätysasteen saamiseen EU:n asetusten tasalle.
 • Omistamme käytössämme olevat pölynhallinnan laitteet ja välineet. Teemme hankintaratkaisut niin, että koneet ja laitteet ovat mahdollisimman pitkäikäisiä ja energiankulutus on vähäinen
  Otamme ympäristönäkökulman huomioon myös puhdistusaineita valittaessa ja niitä annosteltaessa, sillä oikealla annostelulla voidaan vähentää kemikaalikuormaa.

Sosiaalinen

 • Kannustamme työntekijöitämme kouluttautumaan työn ohessa ja kumppanuussuhteidemme avulla monet työntekijöistämme ovat opiskelleet oppisopimuskoulutuksella.
 • Tarjoamme myös suomen kielen perusteiden oppitunteja kerran viikossa ulkopuolisen opettajan johdolla kaikille halukkaille työntekijöillemme
 • Henkilöstömme hyvinvointia mitataan vuosittain ja tuloksien pohjalta teemme aina toimintasuunnitelmat, jotka viedään toteutukseen kehityskohteiden parantamiseksi. Meille hyvinvoiva henkilöstö on voimavara ja ehdoton edellytys hyvälle ja laadukkaalle palvelulle.
 • Työturvallisuuden kehittäminen on meille ollut logistiikka- ja työmaapalveluiden alkamisesta lähtien vahvasti mukana toiminnassa. Työturvallisuus työmaalla, turvahavaintojen tekeminen ja niiden tekemiseen kannustaminen sekä henkilöstömme tietotaidon lisääminen työturvallisuudesta näkyvät jokapäiväisessä toiminnassamme. Panostamme perehdytyksessämme työturvallisuuden huomioimiseen ja perehdytyksestä lähtien viritämme työntekijöiden ajattelua työturvallisuuteen.
 • Monikulttuurisuus ja yhdenvertaisuus ovat voimavaramme

Taloudellinen

 • Teemme liiketoimintaamme niin, että voimme tarjota työntekijöillemme pitkäaikaiset työpaikat
 • Pidämme huolta kannattavuudestamme ja kilpailukyvystämme. Se, että henkilöstömme voi hyvin, on meille tärkein kilpailuetu. Hyvinvoiva henkilöstömme tuottaa asiakkaillemme laadukkaita palveluita
 • Asiakassuhteemme ovat pitkäaikaisia ja emme menetä asiakassopimuksia huonon laadun vuoksi

Ole yhteydessä ja jätä tarjouspyyntö

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi palveluamme koskien.

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.