Työturvallisuus

Rakennusala on työturvallisuuden näkökulmasta tarkasteltuna haastava ala. Olosuhteet, koneet ja henkilöstö muuttuvat jatkuvasti. Tämä vaatii työmaahenkilöstöltä panostusta asiaan joka päivä. Tavoitteena on oltava se, että jokainen työntekijä lähtee työvuoron päätteeksi terveenä kotiin, eikä tapaturmia satu.

LTQ-Rakennus Oy auttaa työmaita parantamaan työturvallisuutta.

Tarjoamme kattavasti työturvallisuuspalveluita työmaan koko elinkaaren ajalle suunnittelusta luovutukseen. Asiakkaamme ovat kokeneet, että palveluillamme työmaiden TR-indeksiä saadaan yhteistyössä parannettua merkittävästi. Työturvallisuuspalvelut ovat kustannustehokkaasti yhdistettävissä myös muihin työmaapalveluihimme.

Teemme työmailla mm seuraavia työturvallisuuspalveluita:

  • TR- ja MVR viikkomittaukset (alk. 62 €/h)
  • TR- ja MVR kalibrointimittaukset (alk. 82 €/h)
  • Putoamissuojainten määräaikaistarkastukset työmaalla
  • Työturvallisuustimpurit
  • Työmaaperehdytykset
  • Työturvallisuuskonsultointi