Rakentaminen ja ympäristövastuu kulkevat käsi kädessä

LTQ-Rakennuksen Elviina ja Jeton työmaalla

LTQ-Rakennuksen Smart & Green ympäristövastuullisen työmaapalvelun kautta tuodaan rakennusprojekteissa ympäristömyönteiset toimintatavat entistä selkeämmäksi osaksi palvelutarjontaamme. Tarkkasilmäisimmät ovatkin huomanneet mm. vihreän värin tulleen osaksi verkkosivujamme, joka on tapa tuoda arvojemme mukaisia toimintatapojamme näkyväksi myös visuaalisessa ilmeessä. Vastuullisia toimintatapoja olemme kuitenkin toteuttaneet ja kehittäneet suunnitelmallisesti koko yrityshistoriamme ajan ja nyt onkin aika viestiä niistä teille.

Osaava henkilöstö on tärkeä osa ideologiaamme ja kilpailukykyä. Tulevaisuudessa haluamme henkilöstömme ottavan entistä enemmän kantaa työmaiden ympäristövastuukysymyksiin, jotta kokonaisvaltainen lähestymistapa hyödyttää kaikkia osapuolia. Ympäristöarvot tuottavat myös kustannussäästöjä, kun rakentaminen on ajateltu nykyisyyttä pidemmälle, taaten turvalliset ja terveelliset toimintaympäristöt jatkossakin.

LTQ Smart & Green – Työmaapalveluita kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti  

Olemme yhdessä Sitowise Oy:n kanssa kehittäneet palveluitamme ympäristövastuun näkökulmasta. Asiakastutkimuksen ja oman vision lopputuloksena syntyi LTQ Smart & Green palvelukonsepti, joka vastaa paremmin nykyisiin ja eteenkin tuleviin asiakastarpeisiin ympäristöä ajatellen. Lisäksi tiedämme, että hinta, laatu ja ympäristövastuu kulkevat käsi kädessä, jonka takia ne ohjaavat toimintaamme.

Meidän yli 15 vuoden kokemus antaa vahvan kokemuspohjan ja asiantuntijuuden työmaalogistiikkaan ja pölynhallintaan. Ammattitaitomme ja Sitowise Oy:n asiantuntijoiden yhteistyö tuotti palvelukonseptin, joka hyödyttää monipuolisesti työmaan toimivuutta ja puhtautta ympäristöarvoja kunnioittaen. Haluamme kehittää myös ydintoimintaamme, jonka takia kattava perehdyttäminen, jatkuva kouluttaminen, viestintä ja yhteistyö asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa ovat keskeinen osa LTQ Smart & Greenin jatkotyöstämistä.

Olemme LTQ-Rakennuksella innoissamme uudesta kustannuksia säästävästä materiaalikiertovarastosta, jonka jalkauttaminen on parhaillaan työn alla. Jotta materiaalikiertovarasto palvelee asiakkaita parhaiten, tarvitaan myös yhteistyökumppaneita, jotka uskovat samoihin arvoihin ja toimintatapoihin sekä jakavat kokemuksiaan palvelustamme. Tämän palvelun kehitystyö on yksi merkittävimmistä projekteistamme lähitulevaisuudessa.

Oma hiilijalanjälkilaskuri on jatkuvan kehittämisen ja oppimisen kompanssina

Siinä missä sosiaaliseen vastuullisuuteen on rakennusalalla kiinnitetty enemmän huomiota, ympäristövastuullisuus on tullut yhä tärkeämmäksi arvoksi rakentamisessa. Me haluammekin tarjota palveluita, joiden prosessien ympäristötehokkuutta mitataan sekä kehitetään oman hiilijalanjälkilaskurin avulla.

Taataksemme ympäristöarvojen jalkauttamisen yrityksen joka tasolle ja kehityksen jatkumisen olemme perustaneet Tukli-konsernimme yhteisen ympäristötiimin. Tiimi asettaa yhteiset ympäristötavoitteet, seuraa ja mittaa niiden kehitystä ja onnistumista. Ympäristötiimi on avoin kaikille työntekijöillemme, mikä takaa sen, että tavoitteet ovat realistisia ja kattavat monipuolisesti kaikki toiminnan osat. Yksi esimerkki tästä on yhteinen tavoite hiilijalanjäljen mittaamiseen ja sen pienentämiseksi. Sitowise Oy:n kehitysprojektin aikana tuotimme asiantuntijaosaamisella oman hiilijalanjälkilaskurin työnjohdon käyttöön.

LTQ Smart & Green työmaapalvelukonsepti ohjaa toimintaamme entistä ympäristömyönteisemmäksi. Olemmekin sitoutuneet kouluttamaan henkilöstöämme, jotta palvelumme ovat aina ajan tasalla ja vastaavat vallitsevia tarpeita. Läpinäkyvä viestintä on vahvasti tukena, jotta arvot ja toiminta näkyvät myös asiakkaille ja muille sidosryhmille. Tulemme jatkossakin panostamaan ensiluokkaiseen palveluun ja korkeaan laatuun asiakkaita kuunnellen – ympäristöarvojen ohjaamana.

LTQ-Rakennus – Rakennamme terveellisiä ja turvallisia toimintaympäristöjä.

Lue täältä lisää vastuullisuudestamme

Lue aikaisempi kirjoituksemme LTQ Smart & Green palvelukonseptistamme.