Perehdytys on aina mahdollisuus kohti uutta

LTQ:lla vilisi kesällä, nimittäin näppäimistö ja useampi pää: Meillä laitettiin perehdytystä uusiksi. Perehdytysuudistuksen lähtökohtina olivat turvallisuus, digitaalisuus ja työntekijä.

Perehdyttäminen on jo lain mukaan tärkeä osa yrityksen vastuuta ja perehdytyksen merkitys korostuu tänä päivänä entistä enemmän. Työturvallisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota yli toimialarajojen ja työturvallisuus syntyy omalta osaltaan oikein tehdystä perehdytyksestä ja johtamisesta.

UUDENLAINEN PEREHDYTTÄMINEN
Perinteisestä perehdytyksestä on helposti mielikuvina tylsyys, puuduttavuus ja liika informaatio. Meillä lähdettiin liikkeelle helppoudesta, yhdenvertaisuudesta ja turvallisuudesta – miten varmistetaan, että kaikki saavat samat tiedot, ymmärrettävässä muodossa ja mielenkiintoisesti?

Digitaalisuus on tuonut uudenlaisia mahdollisuuksia myös perehdytykseen – seuranta on tehokkaampaa, perehdytys onnistuu joustavasti ja mielenkiinto pysyy paremmin, kun esitysmuodot vaihtelevat.

Standardoitu LTQ:n yleisperehdytys sisältää niin videoita, podcastin, tehtäviä, tekstiä kuin visualisointeja ja kuviakin. Kielivaihtoehtoina ovat suomi ja englanti.

TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA
Tahdomme kannustaa aktiiviseen asiakaspalveluun, työyhteisön huomioimiseen sekä oman työn vaikutuksen ja merkityksen tiedostamiseen.

Arvot nousevat perehdytyksessä aiempaa suuremmin esille. Tuomme selkeämmin ilmi mitä arvomme tarkoittavat arjen käytännön työssä ja kannustamme työntekijöitämme perehdytyksessä pohtimaan näiden arvojen merkitystä omassa työssä.

Halusimme painottaa yleisperehdytyksessämme myös turvallisuutta, lähtien sopivista työasuista. Yleisperehdytyksessä herätämme pohtimaan, minkälaista on työturvallisuutta ja yhdenvertaisuutta tukeva käyttäytyminen sekä kannustamme työturvallisuushavaintojen tekoon.

LTQ:n palveluissa turvallisuuden tärkeyttä ei voi korostaa liikaa – on tärkeää, että jokainen työntekijä tunnistaa alusta asti oman vastuun ja vaikutuksensa muiden työntekijöiden turvallisuuteen.

YRITYKSEN VASTUU
Aloilla, jotka työllistävät paljon maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, on tärkeää tietää oma vastuunsa, ja työntekijöiden omat oikeutensa työntekijänä.

Huomioimme perehdytyksessä aiempaa paremmin ne tilanteet, kun maahanmuuttajataustainen henkilö saa meidän kauttamme ensikosketuksensa suomalaiseen työelämään. Haluamme antaa mahdollisimman paljon eväitä tähän. Järjestämme perehdytyksen myös kaikille nykyisille työntekijöillekin – sillä varmistamme, ettei tieto ole vain uusien työntekijöiden etuoikeus.

LTQ:n uuden perehdytyksen tavoitteena on luoda perusta asiakkaiden ja työpaikan yhteistyösuhteille, työtyytyväisyydelle sekä ohjata työntekijöitä toimimaan yhteisten LTQ:n arvojen ja tavoitteiden mukaisesti.