Kvartsipöly haltuun rakennustyömailla

Suojaseinä ovimerkinnällä

Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta 1267/2019 astui voimaan 2020 vuoden alusta lähtien. Kvartsin osalta raja-arvo on 0,1 mg/m3.

LTQ-Rakennus toteuttaa puhtauden ja pölynhallinnan ja kvartsipölyn haltuunoton valtioneuvoston asetuksen 1267/2019 mukaisesti.

Kvartsipölyn määrä on oltava koko rakennushankkeen ajan raja-arvon alla. Onnistuneella pölynhallinnalla voidaan pitää piidioksidi eli kvartsipölyn määrä kurissa ja työskentelytilat turvallisina ja terveellisinä rakennustyöntekijöille. Pääurakoitsijan tulee jatkossa tehdä entistä suunnitelmallisempaa riskiarviointia pölyn syntymisestä ja sen talteenotosta rakentamisen kaikissa vaiheissa.

Valvonta

Asetuksen noudattamista valvotaan ja tavoitteena on, että rakennusprojekteissa ei kukaan altistu haitallisille syöpävaaralllisille työmenetelmille tai aineille.

Valvonnan pääpainot
• Pölyntorjuntasuunnitelmat ja niiden sisällöt
• Pölyntorjuntamenetelmien käyttö
• Koneet ja työvälineet (M/H-luokka). Suositellaan H-luokkaa.
• Osastoinnit

Pölynhallintasuunnitelma

Työvaiheet, joissa kvartsipölyä muodostuu, tulee mainita pölynhallintasuunnitelmassa. Lisäksi on oltava selkeä suunnitelma kuinka pölyn leviäminen estetään.

Tekniset suojaustoimet kvartsipölyä vastaan:
• Ilmanpuhdistajat
• alipaineistajat
• H13 -suodattimet
• imurit

Pölyävien työvaiheiden aikana tehdään kohdepoistot, jolloin pöly saadaan hallitusti ja turvallisesti talteen. Kohdepoistoilla ja oikealla kalustolla kvartsipöly pysyy raja-arvon  alla ja siitä ei ole haittaa työntekijöille. Meillä on käytössämme oma pölynhallinnan kalusto ja pitkäaikainen kokemus puhtauden ja pölynhallinnasta sekä kvartsipölyn kurissapidosta.

Huollamme ja korjaamme itse kalustomme ja olemme nopeasti valmiita taklaamaan pölynhallinnan haasteet asiakkaidemme kanssa.

Järjestämme myös koulutuksia asiakkaidemme työntekijöille puhtauden ja pölynhallinnasta sekä mm. kvartsipölyn haltuunotosta.

Lähetä yhteydenottopyyntö alta tai soita, ja pidetään kvartsipöly alle raja-arvon!