Muutoksia ja menestystä 2023

LTQ Rakennus Oy aloitti vuoden 2023 uudessa tilanteessa, kun vuoden 2022 elokuussa mukaan tuli
uusi operatiivinen johto ja omistajat, joka oli muutoksen paikka koko työyhteisölle. Tavoitteemme
olivat vuodelle 2023 kuitenkin selkeät; haluamme olla yritys, joka on työntekijöillemme hyvä paikka
olla töissä. Turvatakseen heidän tulevaisuuden yrityksessämme, oli meidän myös tehtävä toimia
yrityksen taloudellisen tilanteen tasapainottamiseksi.

Vaikka yleinen taloustilanne oli epävakaa ja etenkin rakennusala oli ja on edelleen vaikeassa
tilanteessa, olemme ylpeitä siitä, että LTQ Rakennus Oy onnistui säilyttämään vakaan kasvun.
Liikevaihtomme kasvoi 27% verrattuna vuoteen 2022, mikä osoittaa sitoutumisemme ja
tehokkuutemme markkinoilla. Liikevaihtomme oli 8,2 miljoonaa ja liiketulosta teimme 5.3%.
Vuonna 2023 yhtenä kunniamainintana meille myönnettiin myös Asiakastiedon Suomen vahvimmat
Platina -sertifikaatti.

Yksi edellisen vuoden keskeinen tavoite oli luoda turvallinen työympäristö henkilöstöllemme.
Panostimme työturvallisuuskulttuuriin ja paransimme viestintäämme. Aloimme mittaamaan
tapaturmataajuutta säännöllisesti sekä kannustimme työntekijöitämme tekemään
työturvallisuushavaintoja aktiivisesti päivittäisen työn ohella. Lopputuloksena tapaturmataajuus oli
vuoden lopussa 10,45 ja meille sattui yksi lievä sairaspoissaoloon johtanut tapaturma. Yksikin
tapaturma on liikaa ja tänä vuonna tavoitteemme on yksiselitteisesti tapaturmaton työvuosi 2024.
Koska henkilöstön hyvinvointi on meille ensisijaisen tärkeää, tavoitteenamme oli myös nostaa
suositteluindeksi (eNPS) vuoden 2022 tuloksesta 19, vähintään 50:een.
Viime vuoden lopussa tulos oli 59:n, ylittäen odotuksemme. Vaikka olemme tyytyväisiä tulokseen,
pyrimme jatkossakin parantamaan aktiivisesti työntekijöidemme työolosuhteita ja hyvinvointia. Näin
ollen työ henkilöstön viihtyvyyden parissa jatkuu aktiivisena myös vuonna 2024 ja siitä tulevaisuuteen.

Henkilöstön lisäksi liiketoiminnan keskeisimpinä tekijöinä ovat tietenkin asiakkaamme. Aloimme
mittaamaan myös asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti ja saimme asiakastyytyväisyyden NPS luvun
vuoden lopuksi 71:een. Jatkamme aktiivisesti kehitystyötä organisaatiomme kykyyn vastata
asiakkaittemme tarpeisiin ja haluamme vahvistaa asemaamme alan kokonaisvaltaisimpana
työmaapalvelut toimijana Uudenmaan alueella. Toimintamme on myös sertifioitua, josta osoituksena
toimii LTQ Rakennus Oy:lle myönnetyt ISO 9001 sekä ISO14001 sertifikaatit.


Näiden lisäksi vuoden 2023 keskiössä oli vahvasti LTQ Rakennus Oy:n omakehitteinen logistiikan
hallintajärjestelmä RaksaInfo® :n uudistus, joka on ollut merkittävä askel kohti suunniteltua,
sujuvampaa ja tehokkaampaa työmaalogistiikkaa. Järjestelmää on kehitetty yhteistyössä henkilöstön ja
asiakkaiden kanssa vastaamaan entistä paremmin erilaisten rakennusprojektien tarpeita. Ohjelmistolla
voimme vastata myös markkinoilla lisääntyvän tahtituotannon tarpeisiin. Jatkuvan kehityksen ansiosta
varmistamme, että pysymme ajan tasalla ja tarjoamme parhaan mahdollisen palvelun asiakkaillemme.


Vuoteen 2024 lähdemme vahvalla tilauskannalla ja tavoitteena säilyttää vuonna 2023 saavutettu
tasapaino. Haluamme vahvistaa sisäisiä toimintamalleja entisestään. Tähtäämme maltilliseen, mutta
kannattavaan kasvuun. Me LTQ Rakennus Oy:ssä haluamme olla alalla luotettava ja joustava kumppani
asiakkaillemme.