Tahtilogistiikka – avain onnistuneeseen tahtituotantoon

Kun työmaa toteutetaan tahtituotantona, se vaikuttaa koko työmaan suunnitteluun ja toteuttamismenetelmiin. Jotta työmaalla pysytään tahtiaikataulussa, tarvitaan rinnalle tahtituotannon vaatimuksiin sovellettua työmaalogistiikkaa – niin sanottua tahtilogistiikkaa. Tahtilogistiikan suunnittelu ja toteutus vaativat tekijätiimiltä kokemusta ja asiantuntijuutta, jotta tahtityömaan tavoitteet saavutetaan. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse osata tehdä itse, vaan asiassa kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen.

Tahtituotannon ja tahtilogistiikan suunnittelu 

Hyvin tehty aikataulu- ja logistiikkasuunnittelu on välttämätöntä tahtituotannossa onnistumisessa. Kun tahtilogistiikan ammattilainen on mukana suunnittelussa heti työmaan alkumetreiltä lähtien, voidaan asiakasta opastaa paremmin siinä, miten tahtilogistiikassa onnistutaan ja säästämään kustannuksia. Jokainen työmaa on yksilöllinen ja tahtilogistiikkasuunnitelma räätälöidään työmaan tarpeet ja erityispiirteet huomioon ottaen. Suunnitelman ohella luodaan myös yhteiset pelisäännöt, jolla pyritään varmistamaan, että kaikki urakoitsijat ovat sitoutuneet tahtiaikataulun noudattamiseen ja että kommunikointi on mutkatonta eri urakoitsijoiden ja sidosryhmien välillä.

Varastointi työmaalla vai ulkoinen välivarasto 

Ahtaat tontit voivat olla haaste sujuvan logistiikan toteuttamisessa, jos toimittajilla ei ole tarpeeksi tilaa purkaa toimituksia tai jos työmaan omat varastointimahdollisuudet ovat vähäiset. Tällöin on hyvä harkita, kannattaisiko varastointi ulkoistaa niin, että työmaan materiaalit kulkevat ulkoisen välivaraston kautta. Välivarastoinnin lisähyöty on se, että erillisellä varastolla materiaalit voidaan niputtaa pienemmiksi toimituseriksi, esimerkiksi asennuspaikan mukaan, ennen työmaalle toimitusta. Myös esivalmistus välivarastolla on mahdollista. Tämä tehostaa työmaan materiaalivirtaa ja ehkäisee sitä, että työmaalla ei ole turhia materiaaleja lojumassa paikoissa, jossa niitä täytyy toistuvasti siirrellä työvaiheiden edetessä. Välivarastoissa on olosuhdeseuranta ja materiaalit ovat säältä suojassa, joten materiaalihukkaa ei synny puutteellisen varastoinnin vuoksi.

Työmaalogistiikan hallinta 

Haastavat tahtituotannolla toteutettavat työmaat edellyttävät tahtilogistiikkaa varten logistiikkaurakoitsijan, joka ylläpitää ja hallinnoi toimitussuunnitelmia ja sähköistä logistiikkakalenteria. Toimitussuunnitelmien ylläpito vaatii kommunikointia urakoitsijoiden ja toimittajien kanssa, ja langat pysyvät paremmin käsissä, kun niistä vastaa työmaalle nimitetty logistiikkaurakoitsija. LTQ-Rakennuksen logistiikkapalvelut ovat suunniteltu kattamaan kaikki työmaalogistiikan vaiheet ja osa-alueet. Voimme vastata tahtituotannon logistisiin haasteisiin ja hoidamme koko työmaan logistiikan suunnittelusta varastointiin ja aina materiaalien haalauksiin asti. Kauttamme saa välivarastointipalvelut sekä LTQ-Rakennuksen oman logistiikanhallintajärjestelmän RaksaInfon®, jonka avulla hallinnoidaan koko työmaan materiaalivirtaa. LTQ-Rakennus on monipuolisin kumppanisi tahtituotannon haasteisiin – meiltä saat täyden logistiikkapalvelupaketin, jossa esimerkiksi P1-pölynhallinta- ja työmaapalveluiden yhdistämisellä saavutetaan synergiahyötyä työmaalla.

Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää!