TR-mittaukset osana työturvallisuutta

Onko rakennustyömaan tikkaat ja kulkusillat ehjät ja oikein tuetut? Onko kaapelit vedetty asianmukaisesti vai lojuvatko ne lattialla? Onko työntekijöillä riittävät turvavarusteet? Esimerkiksi näitä asioita tarkastellaan TR-mittauksessa.

Mikä on TR-mittaus?

TR-mittausten avulla arvioidaan ja mitataan rakennustyömaan työturvallisuutta. ”TR” tulee sanoista talonrakennus ja siinä arvioidaan seitsemää eri osa-aluetta:

  • telineet, kulkusillat ja tikkaat
  • koneet ja välineet
  • putoamissuojaus
  • työskentely
  • sähkö ja valaistus
  • järjestys
  • pölyisyys

Kaikki nämä osa-alueet vaikuttavat työmaan kokonaisturvallisuuteen.

TR-mittausjärjestelmä on yleisesti rakennusalalla käytössä ja tiedot ovat siten vertailtavissa. Mittauksessa havainnoidaan koko työmaa ja tehdään havaintoja siitä, onko asiat kunnossa vai onko niissä jotain korjattavaa. Merkinnät tehdään havaintoalueittain. Lopputuloksena saadaan turvallisuusindeksi, joka kertoo kunnossa olevien asioiden osuuden.

Miksi TR-mittaus kannattaa tehdä?

Mittaus kannustaa työnantajia toimimaan puutteiden korjaamiseksi ja se on todettu toimivaksi työkaluksi työtapaturmien vähentämisessä. Työmailla mittaukset suoritetaan tyypillisesti kerran viikossa – TR-mittaus pohjautuu lakisääteiseen vaatimukseen tarkastaa työmaa viikoittain. Suurimmilla rakennusalan toimijoilla on TR-tavoitetaso ja sitä käytetään myös kilpailukeinona.

TR-mittaus on käyttöönottonsa jälkeen laskenut selkeästi rakennusalan tapaturmataajuutta. Tutkimuksissa on havaittu, että mitä pienempi TR-indeksi, sitä suurempi tapaturmataajuus. Tapaturmataajuudella tarkoitetaan suhdelukua, joka lasketaan työtapaturmien lukumäärästä miljoonaa tehtyä työtuntia kohti.

TR-kalibrointimittaus

TR-kalibrointimittauksessa työmaan mittaus tehdään samanaikaisesti LTQ:n mittaajan kanssa. Tämä siksi, että TR-mittaus on henkilösidonnainen havaintomenetelmä ja tuloksiin saattaa vaikuttaa erilaiset seikat, kuten esimerkiksi saman työmaan viikoittaisen mittauksen muodostuminen rutiiniksi.

Molempien mittaajien itsenäiset tulokset keskustellaan osa-alueittain läpi ja eroavaisuudet analysoidaan. Kalibrointimittauksella varmistetaan TR-mittarin oikeanlainen käyttö ja mittaustuloksen vertailtavuus.

Tilaa TR-mittaukset LTQ-Rakennukselta

TR-mittausten tavoite on parantaa työmaan työoloja ja parantaa näin työturvallisuutta. Rakennustyömaa on päivittäin muuttuva työympäristö, jossa moni puute jää helposti huomaamatta, jos tarkastuksia ei tehdä säännöllisesti. TR-mittausten yhteydessä on virheiden ja puutteiden lisäksi hyvä huomioida myös positiiviset asiat ja pitää hyviä käytäntöjä yllä myös jatkossa.

Teemme TR-mittauksia tilauksesta Uudellamaalla. Mittaukset voidaan tehdä joko asiakkaan omalla järjestelmällä tai käytössämme olevalla digitaalisella järjestelmällä. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Ota yhteyttä