ReferencesFira Oy - Fennian pääkonttori

"LTQ-Partnersin työmaapalvelut ovat hoitaneet Pasilan työmaallamme logistiikan, rakennussiivouksen, pölynhallinnan ja perehdytyksen. Yhteistyöstä on ollut merkittävä apu Firalle, kun työnjohto on voinut huoletta keskittyä omiin tehtäviinsä.   LTQ:n tarjoama logistiikan ajanvarausjärjestelmä on toimiva ja se on helpottanut kustannusten kohdistamista töiden tilaajalle.   Sisävalmistusvaiheen pölyttömyyden ylläpito on tehostunut asianmukaisella pölynhallintakalustolla sekä asiantuntevalla..."


Skanska - Kaupunkiympäristötalo

"LTQ-Partners on todella joustava Helsingin Kalasatamaan nousee parhaillaan uusi Kaupunkiympäristötalo. Skanska toimii hankkeen projektinjohtourakoitsijana. Rakentamisen sujuvan etenemisen kannalta keskeistä on toimiva työmaalogistiikka. Siitä pitää huolen LTQ-Partners, joka on onnistunut vastaamaan Skanskan tarpeisiin joustavasti haastavista olosuhteista huolimatta. Kaupunkiympäristötalon rakentaminen alkoi helmikuussa 2018 ja hankkeen on tarkoitus olla valmis kesällä 2020.  ..."


Contact for us

We will be happy to answer your questions regarding our service.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.