Onnistumisen avaimet työmaan pölynhallintaan

Rakennushankkeiden työturvallisuusvaatimukset huomioivat nykyisin entistä enemmän rakennusvaiheessa syntyvän pölyn vaikutukset hengitysilman laatuun, työntekijöiden terveyteen ja valmistuneen rakennuksen sisäilmaan käyttöönoton jälkeen.

Rakennusvaiheen hyvää puhtaustasoa kutsutaan P1 -puhtaustasoksi.

Määritelmä P1:

P1 -puhtaustaso tarkoittaa parasta mahdollista puhtaustasoa rakentamisen aikana. P1- tason pölynhallinnassa minimoidaan syntyvän pölyn määrä ja sitä syntyessä se otetaan talteen sen syntypisteessä. Tämä tapahtuu mm. eristämällä pölyävät työvaiheet. P1 -puhtaustaso on määritelty tarkemmin Sisäilmastoluokituksessa, joka on luotu TEKESin ja Teknillisen korkeakoulun Terve Talo -kriteerien pohjalta. Kriteeristö pohjautuu sisäilmastoluokituksen sisäilmasto-, puhtaus- ja materiaaliluokituksiin, joiden tavoitteena on viihtyisä ja terveellinen rakennus, jota on ilo rakentaa ja käyttää.

Tähdättäessä hyvään sisäilman laatuun, tulee rakennustyömaan puhtauden ja pölynhallinnan olla puhtausluokan mukaisesti toteutettu koko projektin ajan. Onnistuneella pölynhallinnalla työmaan työntekijät altistuvat vähemmän hengitysteitä ja limakalvoja ärsyttäville ja jopa syöpävaarallisille pölyille. Tämän kautta työtehokkuus ja valmiiden pintojen laatu sekä lopputulos paranee.
Salaisuus onnistuneen pölynhallinnan takana

LTQ toteuttaa P1 -puhtaanapitoa rakennuskohteissa alan uusimmalla kalustolla ja työmenetelmillä Sisäilmastoluokituksen mukaisesti.

Työmaalla syntyy usein tilanteita, joissa osa rakennuksesta on jo viimeistelyvaiheessa ja toisessa osassa tehdään pölyäviä töitä. Pölyn vapaa ja hallitsematon leviäminen jo valmistuneisiin tiloihin tekee puhtaustavoitteisiin pääsemisestä mahdotonta. Tämän vuoksi valmistuneet tilat eristetään koteloimalla esimerkiksi suojaseinillä. Näin tiloihin ei kulkeudu pölyhiukkasia muista tiloista, joissa vielä rakennetaan. Lisäksi asiaton kulku P1 -alueilla tulee kieltää.

Logistiikka pölynhallinnan tukena

Tarkkojen säännöksien vuoksi logistiikka on suunniteltava P1 -kohteissa huolellisesti. Järkevästi sijoitetut toimitukset työmaalla auttavat järjestyksen ylläpitämistä. Myös koordinoidusti tulevat toimitukset tukevat pölynhallinnan onnistumista.

Työmaan onnistunut ja hallittu logistiikka vähentää aikatauluviiveiden syntymistä jo itsessään ja tukee pölynhallintaa työmaalla. Oikein varastoidun materiaalin ympäriltä ja alapuolelta on helppoa pitää pöly poissa.

Usein aikatauluviiveet ja materiaalin siirtelyt aiheuttavat työmaakohteen loppuvaiheessa kustannuspaineita.

Tällaisten ongelmien ehkäisemiseksi LTQ on kehittänyt RaksaInfo -työmaalogistiikkajärjestelmän. RaksaInfoa käyttämällä urakoitsijoiden toimitukset ovat koordinoituja ja työmaan logistiikan aikataulu sekä tiedot tulevista toimituksista ja paikkavarauksista ovat kaikkien käyttäjien saatavilla työmaalla.

Ota oikeat työkalut käyttöösi – viestintä pölynhallinnan tukena

Työmaalla jokaisen urakoitsijan ja työntekijän tulee ymmärtää oman työnsä ja saumattoman yhteistyön merkitys rakennusprojektin lopputulokseen. Tämän toteutumiseksi tarvitaan työmaalla hyvää ja oikea-aikaista viestintää ja koulutusta.

Rakennushankkeessa ennen rakennustöiden aloitusta LTQ järjestää urakoitsijoille ja työntekijöille P1-perehdytyksen. Perehdytyksen jälkeen LTQ vastaa pölynhallinnan ammattilaisena P1 -puhtaustason toteutumisesta ja valvonnasta.

Pölynhallinnan tueksi on mahdollista ottaa käyttöön LTQ:n kehittämä logistiikanhallinnan työkalu RaksaInfo. Työkalun kautta hallitaan materiaalitoimitukset, paikkavaraukset ja työmaan kalenteri. LTQ:n RaksaInfo vähentää merkittävästi työnjohdon taakkaa ja jokainen voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa. RaksaInfo toimii kaikkien työmaalla toimijoiden välisenä logistiikan viestintävälineenä ja työkaluna.

Ota yhteyttä jo tänään ja kartoitetaan yhdessä, kuinka voimme olla avuksi rakennushankkeessasi pölynhallinnassa ja logistiikassa.