Rakennussiivous


Rakennussiivous alkaa aina hyvästä pölynhallintasuunnitelmasta: turhalta työltä ja ajan tuhlaamiselta vältytään, kun kaikki eri työvaiheet on organisoitu huolellisesti. Ammattimaisesti toteutettu rakennussiivous tehdään aina suunnitellusti, huolellisesti ja tehokkaasti sekä huomioiden kvartsipölyasetuksen vaatimukset.

Rakennussiivous Helsinki, kaksi työntekijää siivoaa rakennusta työvaatteissa, kypärät päässä.

Joustavaa ja asiakaslähtöistä rakennussiivouspalvelua

Kokeneet ja taitavat rakennussiivoojamme ovat tulleet tutuiksi monille asiakkaillemme vuosien saatossa. Rakennussiivouksen ammattilaisemme ovat koulutettuja ja osaavia. Palvelemme aina asiakaslähtöisesti ja räätälöimme palvelun asiakkaan ja rakennushankkeen monipuolisten tarpeiden mukaan. Käytössämme on alan parhaat siivousvälineet ja tietotaito. Kehitämme omaa osaamistamme ja kalustoamme jatkuvasti – löydämme ratkaisut kiperimpiinkin puhtauden- ja pölynhallinnan haasteisiin.

Kun vain paras kelpaa eli P1-puhtaustaso

Meillä on kokemusta pölynhallinnan järjestämisestä aina suunnittelusta toteutusvaiheeseen. Olemme tuottaneet asiakkaidemme kanssa yhteistyössä pölynhallintasuunnitelmat hankkeiden tarpeisiin. Rakennussiivous ja pölynhallinta onnistuu osaavalla tiimillä ja toimivalla pölynhallinnan kalustolla sekä oikein tehdyllä työmaalogistiikalla.

Työnjohto ja työntekijämme ovat alansa edelläkävijöitä, pidämme huolta työntekijöidemme työhyvinvoinnista, ja meille on tärkeää, että työntekijämme viihtyvät työssään. Lisäksi meillä on käytössä oma pölynhallintakalusto, jota huollamme säännöllisesti. Suojaukset, kiertoimuroinnit ja P1-vaatimukset ovat meille arkipäivää useilla työmailla, ja olemme saaneet pölynhallinnassa asiakkailtamme kiitosta laadusta, luotettavuudesta ja nopeasta reagoinnista myös erikoistilanteissa.

Referensseinä vaativia P1-kohteita

Olemme toteuttaneet ja ylläpitäneet P1-puhtaustasoa vaativissa ja korkean profiilin kohteissa, kuten Uudessa lastensairaalassa, Puistosairaalassa, koulutuskeskus Monikossa ja Metropolian Myllypuron kampuksella.

P1 pölynhallinta terveellisen ja turvallisen työmaan tukena

P1-tason pölynhallinta lähtee toiminnan suunnittelusta ja resurssien oikein mitoittamisesta rakennus- tai korjaushankkeen tarpeisiin nähden. Resurssien määrää seurataan työn edetessä ja oikea-aikainen tiedonkulku asiakkaan ja urakoitsijoiden välillä on tärkeää onnistuneen pölynhallinnan toteutumiselle P1-tason kohteissa.

Olemme toteuttaneet P1-tason pölynhallintaa yrityksemme perustamisesta lähtien. Käytämme omaa pölynhallinnan kalustoa, ja meillä on alan ajankohtaisin tieto ja osaaminen pölynhallinnasta rakennushankkeisiin.

Hankkeen suunnitteluvaiheen kumppani pölynhallinnassa

Olemme toimineet monissa asiakkaidemme hankkeiden suunnitteluvaiheessa konsultoivana kumppanina rakennussiivoukseen ja pölynhallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Meidän avullamme
• voit olla varma siitä, että P1-tason pölynhallinta on toteutettu asetusten mukaisesti
• hankkeen pölynhallinnan kokonaiskustannuksia saadaan vähennettyä tehokkaan ja ammattitaitoisen suunnittelun ansiosta
• voit varmistua siitä, että olemme mukana auttamassa kaikissa pölynhallintaan liittyvissä haasteissa jo varhaisessa vaiheessa hanketta

Hyvällä suunnittelulla voimme vähentää pölynhallintaan liittyviä kokonaiskustannuksia, minimoida riskejä esim. koskien pölyn leviämistä ja tehdä työmaaympäristöstä turvallisempi ja terveellisempi paikka työnteolle.


Laadukas loppusiivous rakennusurakan jälkeen

Suoritamme rakennuksen loppusiivouksen aina huolellisesti ja tehokkaasti, kun rakennusurakka on saatu päätökseen rakentamisen suhteen. Uusien tilojen kokonaisvaltainen sekä laadukas siivous ja puhdistus on tärkeää ennen tilojen käyttöönottoa. Loppusiivoukseen kuuluu kaikkien vaaka- ja pystypintojen perusteellinen puhdistaminen liasta ja pölystä. Tähän sisältyy mm. seinien, ovien ja lattioiden puhdistaminen sekä ikkunoiden ja ikkunapuitteiden peseminen.

 

Toteutamme puhtauden ja pölynhallinnan ja kvartsipölyn haltuunoton valtioneuvoston asetuksen 1267/2019 mukaisesti.

Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta 1267/2019 astui voimaan 2020 vuoden alusta lähtien. Kvartsin osalta raja arvo on 0,1 mg/m3. Kvartsipölyn määrä on oltava koko rakennushankkeen ajan raja-arvon alla. Onnistuneella pölynhallinnalla voidaan pitää piidioksidi eli kvartsipölyn määrä kurissa ja työskentelytilat turvallisina ja terveellisinä rakennustyöntekijöille.

Pääurakoitsijan tulee jatkossa tehdä entistä suunnitelmallisempaa riskiarviointia pölyn syntymisestä ja sen talteenotosta rakentamisen kaikissa vaiheissa.
Asetuksen noudattamista valvotaan ja tavoitteena on, että rakennusprojekteissa ei kukaan altistu haitallisille syöpävaarallisille työmenetelmille tai aineille.

Valvonnan pääpainot
• Pölyntorjuntasuunnitelmat ja niiden sisällöt
• Pölyntorjuntamenetelmien käyttö
• Koneet ja työvälineet (M/H-luokka). Suositellaan H-luokkaa.
• Osastoinnit

Valvonta
Työvaiheet, joissa kvartsipölyä muodostuu, tulee mainita pölynhallintasuunnitelmassa. Lisäksi on oltava selkeä suunnitelma, kuinka pölyn leviäminen estetään.

Tekniset suojaustoimet kvartsipölyä vastaan:
• ilmanpuhdistajat
• alipaineistajat
• H13 -suodattimet
• imurit

Pölyävien työvaiheiden aikana tehdään kohdepoistot, jolloin pöly saadaan hallitusti ja turvallisesti talteen. Kohdepoistoilla ja oikealla kalustolla kvartsipöly pysyy raja-arvon alla ja siitä ei ole haittaa työntekijöille. Meillä on käytössämme oma pölynhallinnan kalusto ja pitkäaikainen kokemus puhtauden ja pölynhallinnasta sekä kvartsipölyn kurissapidosta.
Huollamme ja korjaamme itse kalustomme ja olemme nopeasti valmiita taklaamaan pölynhallinnan haasteet asiakkaidemme kanssa.

Järjestämme myös koulutuksia asiakkaidemme työntekijöille puhtauden ja pölynhallinnasta sekä mm. kvartsipölyn haltuunotosta.


Ole yhteydessä ja jätä tarjouspyyntö

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi palveluamme koskien.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.